Skydning i egen have

Fortæl historier, stil spørgsmål, giv tips og gode råd eller læg op til debat.
Besvar
TCDK

Skydning i egen have

Indlæg af TCDK » 21. feb 2005, 15:25

Hej

Jeg har en ret stor have, lidt ude på landet.
Jeg er begyndt til bueskydning, og ville gerne kunne øve mig herhjemme når der var tid.

Min have er beliggende til en amtsvej på den ene side, en kommunevej i den ene ende, nabogrunde i den anden side, og et læhegn/sumpområde i den anden ende..
min grund er 2200m2 og jeg havde forestillet mig at skyde over mod naboerne.. nej, spøg til siden.. ned mod "sumpen" som er ufremkommenlig for mennesker.. Den ende er ca. 40-45 meter bred..

Skiven vil blive extra stor, for at fange evt. forbigående pile, og der vil bliver skudt på maks 18 meter

Vil det være lovligt? eller skal jeg have en godkendelse til det, eller kan det slet ikke lade sig gøre?
Der er sikkert en masse forbikørende personer der får ondt i r****, derfor vil jeg være på den sikre side!

frank
Indlæg: 20
Tilmeldt: 23. jan 2003, 08:58

Skydning i egen have

Indlæg af frank » 29. mar 2005, 11:57

I modsætning til fx slangebøsse og armbrøst er vores elskede bue og pil ikke omfattet af våbenloven (Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer
LBK nr 918 af 10/09/2004)
Som udgangspunkt kan enhver derfor indføre, tilvirke, erhverve, besidde, bære eller anvende bue og pil.
Der gælder dog visse begrænsninger for denne hovedregel.
Anvendelse af buen til jagt er reguleret i bekendtgørelse om buejagt (BEK nr 1255 af 08/11/2004) hvorefter buejagt kun må udøves af personer, der har bestået buejagtprøve efter reglerne i denne bekendtgørelse.
Endvidere forbyder bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen (BEK nr 842 af 04/09/2000) at medbringe skydevåben og sådanne fangstredskaber, som ifølge lov om jagt og vildtforvaltning ikke må anvendes til jagt på strandbredder og andre kyststrækninger, i skove, på udyrkede arealer mv, hvor der ellers i henhold til naturbeskyttelsesloven er adgang for offentligheden.
Mest afgørende for besvarelsen af dit spørgsmål er imidlertid straffelovens § 252, hvorefter der kan gives fængsel indtil 8 år til den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.
Politivedtægter (der imidlertid ikke gælder på privat grund) hjemler ligeledes straf for fareforvoldelse.
Den såkaldte culparegel (dansk rets almindelige ansvarsregel) danner grundlag for eventuelle krav om erstatning for skadesforvoldelse.
Som du beskriver dit set up vil jeg umiddelbart vurdere at du foretager dig noget fuldt ud lovligt. Afgørende er det at dine pile aldrig (med de små variationer vi alle må leve med :D ) flyver uden for den planlagte bane, det vil sige INDEN for din grund. Det er vigtigt her at pointere at en pil affyret fra en (kraftig) bue kan opføre sig meget "balistisk"; pilen kan ved at strejfe et hårdt emne radikalt ændre kurs. Megen sikkerhed kan opnås gennem anvendelse af gummi- eller træblunts. Mig bekendt har ingen offentlig myndighed hjemmel til at tillade anvendelse af bue og pil på privat grund.
Frank
frank

Brugeravatar
JonJagd
Indlæg: 882
Tilmeldt: 15. nov 2001, 01:00
Kontakt:

Skydning i egen have

Indlæg af JonJagd » 29. mar 2005, 14:50

Hej Frank

Tak for et spændende og lærerigt indlæg.

Du skriver:
Endvidere forbyder bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen (BEK nr 842 af 04/09/2000) at medbringe skydevåben og sådanne fangstredskaber, som ifølge lov om jagt og vildtforvaltning ikke må anvendes til jagt på strandbredder og andre kyststrækninger, i skove, på udyrkede arealer mv, hvor der ellers i henhold til naturbeskyttelsesloven er adgang for offentligheden.
Betyder det at man IKKE må tage buen med på stranden eller i offentlig skove og "stumpshoote"(skydninger efter græstuer, muldvarpeskud mm) eller falder buen netop IKKE ind under "skydevåben og sådanne fangstredskaber, som ifølge lov om jagt og vildtforvaltning ikke må anvendes til jagt på strandbredder og andre kyststrækninger..."? Det er vel i øvrigt værre at tage en riffel med ind i et stykke skov hvor man ikke har jagtret?

Du skriver også:
Mig bekendt har ingen offentlig myndighed hjemmel til at tillade anvendelse af bue og pil på privat grund.
mMener du ikke at ingen offentlig myndighed hjemmel til at FORBYDE anvendelse af bue og pil på privat grund?

Mvh Jon

Brugeravatar
JonJagd
Indlæg: 882
Tilmeldt: 15. nov 2001, 01:00
Kontakt:

Skydning i egen have

Indlæg af JonJagd » 29. mar 2005, 14:53

I øvrigt vil jeg da mene at TCDK bare skal skyde. Ud fra beskrivelsen lyder det som om at der er godt pilefang i et område hvor der ikke færdes mennesker. Skyder du langs med vejen og har du i såfald mulighed for at vinkle skudet væk fra vejen, eller går vejene parallelt på begge sider af din grund?

Jon

frank
Indlæg: 20
Tilmeldt: 23. jan 2003, 08:58

Indlæg af frank » 30. mar 2005, 18:21

Hej Jon
Du spørger om det er lovligt at medbringe buen på offentlige naturområder for at stumpskyde, og svaret er nej, men med henvisning til jagtlovens § 31, stk. 2, der forbyder at medbringe jagtvåben på områder, hvor der efter reglerne i naturbeskyttelsesloven om offentlighedens adgang til naturen ellers er adgang. Bekendtgørelse om offentlige
hedens adgang til naturen forbyder medbringelse af andre våben (som defineret i våbenloven) fx en slangebøsese.
Så det vil altid være nødvendigt at indhente tilladelse fra lodsejeren, privat, stat eller kommune, hvis man vil skyde med bue i naturen.
Det andet jeg skrev om tilladelse til skydning på privat grund bygger jeg på våbenlovens regler om politiet, der giver tilladelse til anlæg og anvendelse af skydebaner. I følge Karnovs note til bestemmelsen omfatter reglen ikke bueskydning.
Politiet kan altså ikke give en sådan tilladelse, når formålet udelukkende er bueskydning.
Derimod vil jeg mene at politiet med hjemmel i straffelovens § 265 kan udstede i såkaldt polititilhold, det vil sige en advarsel, hvis der foregår uforsvarlig skydning, og dermed forbyde fortsat skydning.
Jeg er enig i at haveskytten bare skal skyde løs, selvfølgelig under forudsætning af anvendelse af almindelig sund fornuft.
I øvrigt er det interessant at se af retspraksis om alment farlige forbrydelser (§ 252 i straffeloven) hvor meget der skal til før man bliver dømt. En del af dommene handler om salonrifler, og selv om der både bliver knust ruder og ramt personer, bliver der frifundet, fordi bestemmelsen kræver forsæt, altså at den tiltalte skal have vidst at vedkommende udførte noget hensynsløst farligt.
Frank
frank

Brugeravatar
JonJagd
Indlæg: 882
Tilmeldt: 15. nov 2001, 01:00
Kontakt:

Indlæg af JonJagd » 1. apr 2005, 10:40

Hej Frank

Tak for oplysningerne (selv om det da er ærgerligt :-( ). Jeg har indtil videre troet at det ikke var ulovligt fordi at buen ikke hører ind under våbenloven og fordi at det heller ikke hidtil har været betraget som jagtvåben. Når du siger at det er ulovligt:
med henvisning til jagtlovens § 31, stk. 2, der forbyder at medbringe jagtvåben på områder, hvor der efter reglerne i naturbeskyttelsesloven om offentlighedens adgang til naturen ellers er adgang.
er det så fordi at buen nu er et jagtvåben med den nye buejagtlov eller har det rent faktisk altid været sådan?

frank
Indlæg: 20
Tilmeldt: 23. jan 2003, 08:58

Indlæg af frank » 1. apr 2005, 14:26

Hej Jon
Ja, buen er nu defineret som et skydevåben i jagtlovens forstand - altså et jagtvåben.
Buen bliver udover reguleringen i buejagtbekendtgørelsen også nævnt i Bekendtgørelse om jagtmåder og jagtredskaber
BEK nr 1018 af 19/10/2004 med bl.a. regler om anvendelse af skydeplatforme. Den gældende jagtlov er fra '93, men jeg vil tro der har været et lignende forbud mod anvendelse af buen på andres grund også tidligere, hvor der blev givet dispensation til anvendelsen af buen til jagt.
Frank
frank

Brugeravatar
JonJagd
Indlæg: 882
Tilmeldt: 15. nov 2001, 01:00
Kontakt:

Indlæg af JonJagd » 8. apr 2005, 09:00

Jamen så er der jo ikke andet for end at man må ud og spørge en lodsejer hvis man ikke har en have man kan stå i :-(

Brugeravatar
JonJagd
Indlæg: 882
Tilmeldt: 15. nov 2001, 01:00
Kontakt:

Indlæg af JonJagd » 27. aug 2008, 18:36

Vi har lige haft diskuteret sagen igen mellem nogle venner som har praktiseret lidt "stump shooting" på et offentligt område. Man kan læse følgende:

Bek nr 511 af 20/06/2005. paragraf nr 12. det er forbudt at benytte skydevåben, buer, slangebøsser, eller lignende, at tænde bål, eller kaste sten, sne bolde, vand eller andet, hvis dette kan medføre fare eller ulempe for forbi passerende.

Så det er skåret ud i pap. Men det burde altså kræve at politiet kan dokumentere at det er til gene.
Knæk og Bræk!

Jon Jagd

frank
Indlæg: 20
Tilmeldt: 23. jan 2003, 08:58

Indlæg af frank » 28. aug 2008, 11:23

...jeg har prøvet at kigge på reglerne ud fra denne problemstilling: Kan man lovligt drive fiskeri med bue og pil?

Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand § 34 forbyder bl.a. brug af pile - men kun i ferskvand.

Altså kan pile lovligt bruges i saltvand.

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og
opholde sig i naturen gælder kun strandbredder, andre kyststrækninger og klitfredede arealer - ikke søterritoriet.

Forbuddet i jagtlovens § 31 om at reglerne i naturbeskyttelsesloven om offentlighedens adgang til naturen ikke giver adgang til at medbringe skydevåben (herunder bue og pil) eller fangstredskaber, gælder derfor ikke i havet.

Jagtloven tillader færden med skydevåben på anden persons jagtgrund (herunder det offentliges jagtgrund) på veje og stier, der er åbne for almindelig færdsel.

Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger forbyder kun at BENYTTE skydevåben, buer mv på veje eller på andre steder, hvortil der er almindelig adgang.

Som Jon er inde på skal der føres bevis for at dette kan medføre fare eller ulempe for forbipasserende.

Hvis man derfor
- medbringer sin bue uopstrenget
- på veje og stier, der er åbne for almindelig færdsel.
- undlader adfærd der kan medføre fare eller ulempe for forbipasserende.
mener jeg at man lovligt kan tage ud på en forholdsvis øde kyststrækning, gå ud i vandet og jage fisk med bue og pil.
frank

Besvar