UROKSENS OVERMÆND

UROKSENS OVERMÆND
UROKSENS OVERMÆND
13908 Downloads

Stenalderens jægere havde en lang række spændende vildtarter at jage. Arkæologiske fund viser ikke overraskende, at de også havde både evnerne og våbnene til det.

I 1905 blev der i en mose ved Vig i Odsherred fundet et skelet af en urokse. I nærheden af brystpartiet på oksen lå tre små pilespidser, og derudover sad der nogle flintestumper i ét helet og ét  uhelet sår i to af ribbenene. Den var blevet jaget to gange, den sidste gang med døden til følge.